Lợi Ích Chính Của Quy Hoạch Đô Thị

Mô Hình Thành Phố

Thiết kế và lập kế hoạch hiệu quả hơn với các mô hình thực tế 3D phản ánh chính xác địa hình và thông tin kiến trúc

Phân Loại Thành Thị – Nông Thôn

Thu được bản đồ 2D và mô hình 3D chính xác của cảnh quan theo yêu cầu để đảm bảo phân loại phù hợp, cập nhật

Lập Bản Đồ Hành Lang

Nhanh chóng lập bản đồ các hành lang như sông, cầu và đường, tạo ra các mô hình 2D và 3D chính xác để tạo điều kiện bảo trì và kiểm tra.

Mô Hình Thành Phố

Những thách thức truyền thống trong xây dựng mô hình thành phố

Việc thiếu dữ liệu vị trí chính xác gây khó khăn cho việc căn chỉnh các thiết kế BIM, bản đồ vectơ đường, bản đồ Google và hình ảnh vệ tinh, tốn kém thời gian và nhân công.

Thiết kế 2D không thể minh họa thông tin không gian cần thiết để hình dung đầy đủ thiết kế.

Các thiết kế BIM có thể khá khác so với mô hình thực tế, gây khó khăn cho việc hình dung và xác minh thiết kế.

Cách Drone hỗ trợ xây dựng mô hình thành phố

Nhanh chóng cất cánh và bay qua các thành phố hoặc vùng nông thôn để nắm bắt dữ liệu bằng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và thời gian thực địa.

Tạo mô hình 3D với dữ liệu chính xác, được tham chiếu địa lý dễ dàng lắp vào mô hình BIM để trực quan hóa thiết kế.

Các mô hình 3D được tạo ra bằng phần mềm đo quang tương thích với nhiều phần mềm GIS, giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Sử dụng với trọng tải P1 và L1 tích hợp và phần mềm DJI Terra để thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu LiDAR có độ chính xác cao cho nhiều tình huống khảo sát khác nhau.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse L1

Zenmuse P1

DJI Terra

Giải Pháp Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Phân Loại Thành Thị – Nông Thôn

Những thách thức truyền thống trong phân loại thành thị- nông thôn

Việc phân loại thường dựa vào sự kết hợp của Google Maps, bản đồ vật lý và bản đồ đường viền, có độ phân giải thấp, không được cập nhật thường xuyên và không trực quan.

Môi trường có thể phức tạp với cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và cấp nước. Điều này làm cho việc lập bản đồ trở nên khó khăn.

Bản đồ 2D truyền thống không thu thập đủ thông tin GIS để phân tích tác động môi trường cần thiết trong quy hoạch cơ sở hạ tầng. Một mô hình 3D sẽ lý tưởng hơn.

Cách Drone hỗ trợ phân loại thành thị – nông thôn

Máy bay không người lái sẽ khảo sát và có các giải pháp phần mềm kết hợp nhiều loại thông tin địa lý để tạo ra các mô hình trực quan 2D và 3D, từ đó dễ dàng phân loại và lập kế hoạch.

Nhanh chóng cất cánh và bay qua các thành phố hoặc khu vực nông thôn để nắm bắt dữ liệu bằng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và cắt giảm thời gian thực địa.

Bản đồ 2D và mô hình 3D được tạo ra tương thích với nhiều phần mềm GIS, do đó, kết quả có thể được trực quan hóa nhanh chóng để điều chỉnh kịp thời.

Dữ liệu trên không do máy bay không người lái thu thập có thể được sử dụng để tạo bản đồ địa hình cho các phân tích đặc điểm bổ sung.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Sử dụng với trọng tải P1 và L1 tích hợp và phần mềm DJI Terra để thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu LiDAR có độ chính xác cao cho nhiều tình huống khảo sát khác nhau.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse L1

Zenmuse P1

DJI Terra

Giải Pháp Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Giải Pháp Quản Lý Thảm Thực Vật
P4 Multispectral
Một giải pháp hình ảnh đa phương tiện thu thập dữ liệu chính xác ở mức độ centimet và tạo bản đồ chỉ số thực vật để quản lý thảm thực vật.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Lập Bản Đồ Hành Lang

Những thách thức truyền thống trong lập bản đồ hành lang

Các phương pháp truyền thống không thể tạo ra các mô hình có độ phân giải cao với thông tin địa lý 3D.

Môi trường có thể phức tạp với cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và cấp nước. Điều này làm cho việc lập bản đồ trở nên khó khăn.

Các cấu trúc hành lang như sông và hành lang đường dây điện khó lập bản đồ thủ công, dẫn đến thời gian dài hơn và chi phí cao hơn.

Cách Drone hỗ trợ lập bản đồ hành lang

Máy bay không người lái sẽ khảo sát và có các giải pháp phần mềm kết hợp nhiều loại thông tin địa lý để tạo ra các mô hình trực quan 2D và 3D, từ đó dễ dàng phân loại và lập kế hoạch.

Máy bay không người lái có thể hoạt động ở các địa hình phức tạp, với các tính năng thông minh bám sát địa hình để đảm bảo an toàn bay mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.

Bản đồ 2D và mô hình 3D được tạo ra tương thích với nhiều phần mềm GIS, do đó, kết quả có thể được trực quan hóa nhanh chóng để điều chỉnh kịp thời.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Sử dụng với trọng tải P1 và L1 tích hợp và phần mềm DJI Terra để thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu LiDAR có độ chính xác cao cho nhiều tình huống khảo sát khác nhau.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse L1

Zenmuse P1

DJI Terra

Giải Pháp Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Liên Hệ Với Chúng Tôi