Lợi Ích Chính Của Việc Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên

Quản Lý Nguồn Tài Nguyên Rừng

Triển khai máy bay không người lái với cảm biến thị giác có độ phân giải cao và cảm biến đa kính để lập bản đồ rừng, lấy mẫu thảm thực vật hoặc theo dõi và quản lý sức khỏe của rừng và động vật hoang dã.

Quản Lý Nguồn Tài Nguyên Nước

Lập bản đồ xung quanh bề mặt nước và các điểm tiếp cận bằng máy bay không người lái để lấy dữ liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài nguyên và giám sát các khu vực rộng lớn.

Quản Lý Nguồn Tài Nguyên Rừng

Những thách thức truyền thống trong quản lý nguồn tài nguyên rừng

Việc lập bản đồ các khu vực có nhiều cây cối rậm rạp thường phải đi bộ tốn rất nhiều thời gian, tốn kém chi phí và nguy hiểm cho người vận hành.

Dữ liệu thu thập được có thể bị hạn chế về cả phạm vi lẫn quy mô, gây khó khăn cho việc hoàn thiện hồ sơ và chia sẻ với các nhóm khác nhau.

Cách Drone hỗ trợ quản lý nguồn tài nguyên rừng

Cất cánh một cách nhanh chóng và bay qua sông, hồ, bể chứa để thu thập dữ liệu bằng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và thời gian thực địa.

Hình ảnh từ trên không giúp phân loại các vùng nước, ước tính độ phủ của nước và theo dõi nước thải.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Sử dụng với trọng tải P1 và L1 tích hợp và phần mềm DJI Terra để thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu LiDAR có độ chính xác cao cho nhiều tình huống khảo sát khác nhau.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse L1

Zenmuse P1

DJI Terra

Nền Tảng Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Giải Pháp Quản Lý Thảm Thực Vật
P4 Multispectral
Một giải pháp hình ảnh đa phương tiện thu thập dữ liệu chính xác ở mức độ centimet và tạo bản đồ chỉ số thực vật để quản lý thảm thực vật.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Quản Lý Nguồn Tài Nguyên Nước

Những thách thức truyền thống trong quản lý nguồn tài nguyên nước

Lập bản đồ bề mặt nước tốn nhiều thời gian và nhân công, khó tiếp cận bằng cách đi bộ.

Dữ liệu vệ tinh rất đắt tiền và không thể được truy cập theo yêu cầu, trong khi độ phân giải và độ chính xác của dữ liệu chỉ không quá quan trọng.

Cách Drone hỗ trợ quản lý nguồn tài nguyên nước

Cất cánh một cách nhanh chóng và bay qua sông, hồ, bể chứa để thu thập dữ liệu bằng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và thời gian thực địa.

Hình ảnh từ trên không giúp phân loại các vùng nước, ước tính độ phủ của nước và theo dõi nước thải.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Đa Năng
Matrice 300 RTK
Sử dụng với trọng tải P1 và L1 tích hợp và phần mềm DJI Terra để thu thập dữ liệu hình ảnh và dữ liệu LiDAR có độ chính xác cao cho nhiều tình huống khảo sát khác nhau.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse L1

Zenmuse P1

DJI Terra

Nền Tảng Lập Bản Đồ Nhanh
Phantom 4 RTK
Một giải pháp khảo sát trực quan giúp thu thập dữ liệu chính xác đến từng centimet và tạo bản đồ 2D và mô hình 3D được tham chiếu địa lý.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Giải Pháp Quản Lý Thảm Thực Vật
P4 Multispectral
Một giải pháp hình ảnh đa phương tiện thu thập dữ liệu chính xác ở mức độ centimet và tạo bản đồ chỉ số thực vật để quản lý thảm thực vật.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

DJI Terra

Liên Hệ Với Chúng Tôi