Các Lợi Ích Chính Trong Dịch Vụ Cứu Hộ

Tìm Kiếm và Cứu Hộ

Quét các khu vực rộng lớn một cách hiệu quả và xác định chính xác các nạn nhân bị mất tích nhờ tàu ảnh nhiệt và kỹ thuật số độ phân giải cao.

Ứng Phó Thiên Tai

Bay qua các khu vực bị ảnh hưởng, ghi lại thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và tài sản, đồng thời tối ưu hóa các nỗ lực cứu trợ.

Tìm Kiếm và Cứu Hộ

Những Thách Thức Trong Tìm Kiếm và Cứu Hộ

Các nhiệm vụ cứu hộ gây ra những nguy hiểm cố hữu cho người ứng cứu, điều này có thể bị gây ra do không được cung cấp đầy đủ thông tin về tình huống.

Các đội cứu hộ có thể bị phân bố dàn trải trong khi khu vực mục tiêu rộng lớn và địa hình hiểm trở.

Nỗ lực cứu hộ trở nên khó khăn hơn vào ban đêm và trong điều kiện ánh sáng yếu.

Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Hỗ Trợ Tìm Kiếm & Cứu Hộ Như Thế Nào

Quét các khu vực rộng và xác định các mối đe dọa đối với nạn nhân và người ứng cứu bằng hình ảnh trên không có độ phân giải cao.

Nâng tầm nhìn của người ứng cứu và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu, cảm biến nhiệt được tận dụng để xác định vị trí những người mất tích dễ bị bỏ qua bằng mắt thường.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Tàu Bay Không Người Lái
Mavic 2 Enterprise Advanced

Với các cảm biến nhiệt và hình ảnh, M2EA hỗ trợ zoom kỹ thuật số 32 và có khả năng định vị chính xác đến từng centimet với mô-đun RTK.

Tìm hiểu thêm

Nền Tảng Giám Sát Nhiệm Vụ
Matrice 300 RTK
Giám sát các nhiệm vụ khi chúng phát triển, xác định các mối đe dọa với nhân viên cứu hỏa và người ngoài cuộc, đồng thời trang bị cho ác đội mặt đất với thông tin tình báo trên không thời gian thực.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse H20T

Công Cụ Triển Khai Nhiệt Nhanh
Mavic 2 Enterprise Dual
Cất cánh nhanh chóng và nhận biết ngay trên không về khu vực tìm kiếm, cho phép thực hiện các lệnh an toàn và hiệu quả.
Tìm hiểu thêm

Quản lý Hạm đội Toàn diện
Trạm Điều Khiển Bay

Tối ưu hóa hoạt động của bạn và điều phối phi công, phương tiện bay siêu nhẹ và dữ liệu chuyến bay với giải pháp quản lý tàu bay không người lái tối ưu của chúng tôi
Tìm hiểu thêm

Ứng Phó Thiên Tai

Những Thách Thức Truyền Thống Trong Ứng Phó Với Thảm Họa

Sau thiên tai, địa hình và môi trường hiểm trở làm trì hoãn thời gian cứu hộ quý báu

Sự thiếu thông tin và liên lạc rõ ràng có thể làm tăng nguy hiểm cho nạn nhân và đội cứu hộ tại các khu vực xảy ra thiên tai.

Các nỗ lực cứu trợ và ưu tiên mục tiêu có thể bị cản trở bởi tầm nhìn không đầy đủ về khu vực bị ảnh hưởng

Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Hỗ Trợ Ứng Phó Thiên Tai Như Thế Nào

Bay qua những trở ngại và nguy hiểm, ngay lập tức có được tầm nhìn cần thiết, và bắt đầu triển khai dịch vụ ứng cứu và cứu hộ.

Góc nhìn từ trên không giúp hướng dẫn đội cứu hộ mặt đất, tạo điều kiện cho việc liên lạc, và đồng bộ những nỗ lực ứng cứu.

Mô hình 2D và 3D của khu vực bị ảnh hưởng có thể sử dụng để định hình vị trí hành động nhằm hướng dẫn các nỗ lực cứu trợ.

Sản Phẩm Liên Quan

Nền Tảng Tàu bay Không Người Lái
Mavic 2 Enterprise Advanced
Với các cảm biến nhiệt và hình ảnh, M2EA hỗ trợ zoom kỹ thuật số 32 và có khả năng định vị chính xác đến từng centimet với mô-đun RTK.

Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Mô-đun Loa

Nền Tảng Giám Sát Nhiệm Vụ
Matrice 300 RTK
Giám sát các nhiệm vụ khi chúng phát triển, xác định các mối đe dọa với nhân viên cứu hỏa và người ngoài cuộc, đồng thời trang bị cho ác đội mặt đất với thông tin tình báo trên không thời gian thực.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Zenmuse H20T

Công Cụ Hỗ Trợ Thiên Tai
Mavic 2 Enterprise Dual
Cất cánh nhanh chóng tại khu vực xảy ra thiên tai, truyền thôn tin từ trên không nhằm hướng dẫn việc lên kế hoạch và giảm bớt gánh nặng.
Tìm hiểu thêm

Tải Trọng và Phần Mềm

Mô-đun Loa

Quản lý Hạm đội Toàn diện
Trạm Điều Khiển Bay
Tối ưu hóa hoạt động của bạn và điều phối phi công, phương tiện bay siêu nhẹ và dữ liệu chuyến bay với giải pháp quản lý tàu bay không người lái tối ưu của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm

Liên Hệ Với Chúng Tôi