Phương Tiện Bay Siêu Nhẹ Được Triển Khai Để Bảo Vệ Và Phục Vụ Công Việc Như Thế Nào?

Thông Tin Lập Tức

Đáp ứng các nhiệm vụ khẩn cấp với khả năng nhận biết trên không nhanh chóng.

Phối Hợp Các Phản Hồi

Đồng bộ hóa giữa các đội với tài nguyên trực tiếp nhờ tính năng ghi đè nhiệm vụ trực tiếp.

Giảm Rủi Ro

Loại bỏ phỏng đoán và giúp hành động chắc chắn.

Cứu Hỏa

Phương tiện bay siêu nhẹ hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa tầm nhìn từ trên không, cho phép đưa ra các quyết định nhanh chóng, hiệu quả và sáng suốt để tối đa hóa sự an toàn.

Tìm hiểu thêm

Thực Thi Pháp Luật

Phương tiện bay siêu nhẹ đang trở thành công cụ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn hơn, phản ứng nhanh hơn và đưa ra quyết định tốt hơn.

Tìm hiểu thêm

Dịch Vụ Cứu Hộ

Những người ứng cứu khẩn cấp có thể xác định mục tiêu và triển khai dịch vụ chăm sóc nhanh hơn nhờ hướng dẫn trên cao từ các tàu bay không người lái mà chúng tôi cung cấp hướng dẫn trên cao.

Tìm hiểu thêm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI